2310618544 6972874635 Μοναστηρίου 28, Θεσσαλονίκη kristigd3@gmail.com